Dan före dan före doppardan


Hösten har flyttat in


Som ett litet barn


Känn ingen sorg för mig Göteborg


Stationen Blommor & Presenter


October 2013~